ADHDsymptomen.nl geeft informatie voor die mensen die te maken hebben met het Attention Deficit Hyperactivity Disorder of het Attention Deficit Disorder. Deze website is niet alleen gemaakt voor mensen die hier last van hebben, maar ook voor familie, onderwijzers of vrienden om deze mensen beter te kunnen begrijpen. Het is handig voor bijvoorbeeld ouders en onderwijzers om te weten wat de symptomen van deze stoornis zijn, zodat men in een vroeg stadium aan de bel kunnen trekken, maar ook hoe men er het beste mee om kan gaan. Om die reden is er voor gezorgd dat ADHD en ADD op deze website zo breed mogelijk is besproken. Zoek in de verschillende menu’s naar het onderwerp dat u nodig heeft. Wij hopen dat u de informatie die u zoekt hier kunt vinden op ADHDsymptomen.nl. Mocht u wat missen, dan horen wij het graag!

Kinderen tot en met 18 jaar

Na onderzoek op basis van het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 wordt geschat dat onder kinderen tot en met 18 jaar ongeveer 3% symptomen hebben van ADHD. Hiervan zijn 25% meisjes en 75% jongens.
Jongens
0%
Meisjes
0%

Volwassenen vanaf 18 jaar

Na onderzoek op basis van het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 wordt geschat dat volwassenen vanaf 18 jaar ongeveer 2% symptomen hebben van ADHD. Hiervan is 28% vrouw en 72% man.
Mannen
0%
Vrouwen
0%

Als kind ADHD vs. Als volwassene ADHD

2 op de 3 volwassenen waarbij in hun kindertijd ADHD was geconstateerd, bleek volgens het NEMESIS-2 onderzoek nog steeds ADHD symptomen te hebben. 30% van de kinderen waarbij ADHD was geconstateerd had hier op latere leeftijd geen last meer van.
Geen ADHD symptomen
0%
Nog steeds ADHD symptomen
0%

Wat is NEMESIS-2?

NEMESIS-2 is een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheid van de volwassenen bevolking in Nederland. De studie is in 2007 van start gegaan en 6646 mensen hebben meegedaan aan de eerste meting. Deze deelnemers zijn wij daarna blijven volgen: ze zijn met tussenpozen van drie jaar steeds opnieuw geïnterviewd. Inmiddels zijn de deelnemers voor de derde keer geïnterviewd en de studie gaat door: vanaf november 2016 zullen de deelnemers worden benaderd voor de vierde meting.

Wat is ADHD en ADD?

Iedereen kent het woord ADHD wel, maar wat is ADHD precies? ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dat in het Nederlands aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis wordt genoemd. Dit aandacht tekort geeft niet aan dat de persoon een tekort aan aandacht krijgt, maar een tekort aan aandacht kan geven aan zijn of haar omgeving. Het is dus een concentratieprobleem. Hyperactiviteitsstoornis slaat op het feit dat mensen met ADHD vaak rusteloos zijn en/of veel bewegen. Maar ook innerlijke onrust en impulsiviteit zijn enkele kenmerken

ADD (Attention Deficit Disorder) is volgens het algemeen gebruikte handboek voor de indeling van psychische aandoeningen, het DSM-IV, eigenlijk een subtype van ADHD. Meer dan bij ADHD wordt ADD in in verband gebracht met depressie, slechte prestaties en angststoornissen. Gedragsproblemen staan minder op de voorgrond.

Wat zijn de symptomen?

We zullen op deze website natuurlijk ook de symptomen van ADHD en ADD bespreken. Hierbij baseren wij ons op het algemeen gebruikte handboek voor de indeling van psychische aandoeningen, bekend onder de afkorting DSM-IV.

Welke typen zijn er?

Volgens het DSM-IV handboek zijn er 4 ADHD typen. De eerste subtype is het overwegend onoplettende type. Dit is dus ADD. Het tweede type is het overwegend hyperactieve en impulsieve type en de derde is het gecombineerde type. Deze komt het vaakst voor. In 2013 is in het handboek nog een 4e type toegevoegd: de atypische vorm. De persoon heeft dan bepaalde kenmerken van ADHD, maar voldoet niet aan de criteria van een van de bovengenoemde types.

Wat zijn de oorzaken?

Er is nog niet helemaal een duidelijk beeld over de oorzaken, waardoor onderzoeken nog steeds in volle gang zijn en er telkens weer nieuwe resultaten worden gepubliceerd. Tijdens onderzoeken door de jaren heen is al wel duidelijk geworden dat het heeft te maken met anders functionerende hersenen, dat de omgeving een belangrijke rol speelt en dat er sprake is van een grote erfelijke factor.