ADHD symptomen.nl geeft goede informatie voor die mensen die te maken hebben met het Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Deze website is niet alleen gemaakt voor mensen die ADHD hebben, maar ook voor familie, onderwijzers of vrienden om deze mensen beter te kunnen begrijpen. Niet alleen is het handig om te weten wat de symptomen van deze stoornis zijn, maar ook hoe men er het beste mee om kan gaan. Dit kan belangrijk zijn voor mensen in de omgeving. Om die reden is er voor gezorgd dat ADHD op deze website zo breed mogelijk is besproken. Zoek in de verschillende menu’s naar het onderwerp dat u nodig heeft. Wij hopen dat u de informatie die u zoekt hier kunt vinden op ADHDsymptomen.nl.

Wat is ADHD?

Het is natuurlijk belangrijk om allereerst te weten wat deze stoornis is. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dat in het Nederlands aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis wordt genoemd. Dit aandacht tekort geeft niet aan dat de persoon een tekort aan aandacht krijgt, maar een tekort aan aandacht kan geven. Het is dus een concentratieprobleem. Hyperactiviteit stoornis slaat op het feit dat mensen met ADHD vaak rusteloos zijn en/of veel bewegen. Maar ook innerlijke onrust en impulsiviteit zijn enkele kenmerken

Symptomen

We zullen op deze website natuurlijk ook de symptomen van ADHD bespreken. Hierbij baseren wij ons op het diagnostische handboek DSM-IV-TR, maar vooral bekend onder de afkorting DSM. Het handboek schetst 4 types, die elk weer verschillende symptomen hebben.  

De gevolgen

Het laat zich raden dat deze stoornis ook (ernstige) gevolgen kan hebben.We bespreken ze hieronder puntsgewijs. Wanneer de klachten van een vorm van deze stoornis voortduren tot in de volwassenheid zal dit vaak leiden tot maatschappelijke problemen van de persoon. Problemen met het werk, studie of relaties wat meer kans geeft op depressie of ongelukken